ALLMÄN MONTERINGSANVISNING

Här är några allmänna tips om hur du går till väga för att montera VENDIBILIA’s avgassystem. I de flesta fall medföljer också en speciell monteringsanvisning för just det avgassystem som du har köpt. Läs även den noga.

HJÄLPMEDEL

Använd helst lift eller brygga. Om du använder pallbockar, se då till att dessa är godkända och används på rätt sätt. Använd aldrig enbart domkraft. Nycklar, hammare/klubba och bågfil är nödvändiga verktyg. Du bör även ha tillgång till rostolja och monteringspasta för avgassystem. Köps på närliggande bensinstation.

DEMONTERING

Görs enklast genom att kapa av det gamla systemet på flera ställen. Vid anslutning mot fläns till grenrör eller katalysator, bör rostolja användas för att underlätta demonteringen av mutter/skruv. På äldre fordon kan gängor vara väldigt fastrostade. Se upp så att du inte drar sönder grenrör eller bultar. Se till att fläns-ytor är rena från gamla packningsrester och rost innan monteringen påbörjas.

MONTERING

Använd felfria packningar, upphängningar, klammer m.m. I regel levereras nya med avgassystemet. Montera först avgassystemet med alla delar löst, utan att dra åt några skruvar hårt.

När alla delar är löst monterade är det dags att finjustera avgassystemets läge. Vrid och skjut delarna inbördes tills de ligger fritt från karossen och andra delar. Täta skarvar och slitsar med avgaspasta. Drag fast klammer och bultar efter hand. Tänk på hur hjulupphängning och axlar rör sig under färd. Var mycket försiktig så att avgassystemet inte kan slå mot och skada bromsledningar och bränsleledningar.

Vid montering skall alla anvisade upphängningar användas. Om du inte använder alla stag och upphängningar kan avgassystemet brytas sönder i förtid. Garantin gäller inte vid felaktig montering.

Vid loss-dragning/åt-dragning av bultar mot grenrör/katalysator, får inte max vridmoment enligt verkstadshandbok överskridas. Se upp så att du inte förstör något. Det kan vara förenat med mycket besvär/kostnader att t.ex. byta en avdragen pinnbult i ett grenrör.

När du är nöjd med passformen, är det dags att starta motorn. Gör detta prov utomhus eller med avgasslang som leds utanför garaget. Låt motorn gå på tomgång några minuter tills dess att avgaspastan har torkat. Prova sedan tätheten genom att hålla en trasa för avgasmynningen. Det skall då inte vara något hörbart läckage någonstans. TÄNK PÅ KOLOXIDFARAN. Undvik att andas in avgaserna. Se till att avgassystemet är tätt hela vägen.

Den första tiden kan det ”lukta” om avgassystemet. Detta beror på att färgen på avgassystemet bryts ner på heta partier, ex. på främre rör och mellanrör. Detta är normalt och upphör efter en tid.

VÅRD OCH SKÖTSEL

Kontrollera då och då att alla upphängningar är intakta och att avgassystemet är tätt. Om ditt sportsystem är försett med ett blankt, rostfritt änd-rör, bör detta tvättas regelbundet. Asfalt och salt fastnar annars med tiden. Förlorad glans kan återställas genom tvättning och polering.

VIKTIG INFORMATION – VIKTIG INFORMATION – VIKTIG INFORMATION

Läs noga igenom denna information innan du monterar VENDIBILIA’s avgassystem.

HAR DU FÅTT RÄTT AVGASSYSTEM?

Kontrollera mot etiketten på emballaget att alla uppgifter stämmer med den bil som avgassystemet skall monteras på. Tänk på att avgassystemet kanske inte passar till bilar med turbomotor, dieselmotor, katalysator, automatlåda, högerstyrning etc. om detta inte särskilt har angivits.

ÄR BILEN FÖRSEDD MED EXTRAUTRUSTNING ELLER OMBYGGD?

Vi kan inte garantera att avgassystemet passar ihop med alla typer av extrautrustning som kan finnas på den aktuella bilen, trots att det gamla avgassystemet gör detta. Kontrollera att avgassystemet inte kolliderar med spoiler, dragkrok, motorvärmare, air-condition m.m. Om bilens fjädring är sänkt kan detta ibland innebära problem. Om du modifierar eller ändrar avgassystemet gäller inte den normala garantin.

HAR DU FÅTT ALLA DELAR?

Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Kontrollera också att alla muffar, flänsar, packningar m.m. passar ihop innan monteringen påbörjas.

HAR DU FÅTT VAD DU HAR FÖRVÄNTAT DIG AVSEENDE DESIGN M.M?

Någon del kan ha ändrats jämfört med gamla katalogbilder m.m. Montera inte delarna om du sedan ångrar dig!

ÄR BILEN TRIMMAD?

Tänk på att avgassystemet är avsett för standardbilar (max 10% effektökning). Givetvis kan du efter eget beslut ändå använda ett av VENDIBILIA’s avgassystem. Mottrycket för sportsystem är lägre än original, och VENDIBILIA’s sportavgassystem är därför väl lämpat för lättare trimning, men normal garanti gäller då inte. Mottrycket på classicsystemen är lika orginalet och inte lämpat för trimmade motorer eller andra motorer än de som bilen är typgodkänd för.

LJUDET?

VENDIBILIA’s sportavgassystem har som regel inte samma ljud som orginalet utan är dovare. Endast classicsystemen har samma ljud som orginalet.

Är du osäker om någonting? Rådgör med oss!