ALLMÄNT OM VENDIBILIAS AVGASSYSTEM

Ett sportigt alternativ till original avgassystem. Vi erbjuder svensk utmärkt kvalitet, bättre prestanda, vassare ljud och sportig elegant design. Allt detta i praktisk förpackning, anpassad för eftermarknaden. Bilfabrikanterna konstruerar avgassystem som skall vara i det närmaste ljudlösa och passa alla förare. De flesta vill höra så litet som möjligt av motorn och varvar den sällan särskilt mycket.

VENDIBILIA’s avgassystem är gjort för den som kräver mer. Vår målgrupp är de människor som utnyttjar bilens kapacitet, tycker om att köra sportigt och vill ha ett motorljud med ”feed back”. Idag är hög kvalitet alltid ett måste samtidigt som läcker design blir en prydnad för Din bil. Kan för vissa bilägare vara en avgörande faktor vid byten av system.

Beträffande Classic systemen är tanken istället att tillverka så lika originalet som möjligt, men med dagens förbättrade teknik och material. Vi erbjuder en uppgraderad kopia av originalet med samma ljud och ökad livslängd.

PRESTANDA/EFFEKT

Sänkt mottryck när avgaserna skall ut genom slutröret, bidrar till högre effekt och förbättrad verkningsgrad hos motorn. Genom att använda grövre rör och ljuddämpare av fullflödestyp sänks mottrycket hos VENDIBILIA’s avgassystem jämfört med originalet. Härigenom uppnår man i regel en effektökning på 2-6% jämfört med originalet. På trimmade motorer är skillnaden ännu större, eftersom det då är helt nödvändigt med ett bättre avgassystem.

Avgassystemen testas under utvecklingsfasen på rullande landsväg där effektförändringar, mottryck och ljudnivå kan dokumenteras. Classic systemen ger ingen effektförändring.

KVALITET/MATERIAL

VENDIBILIA’s avgassystem är avsedda för tuff körning. Rör och plåtar är av extra kraftigt material. Förstärkningar har lagts in på kritiska punkter. Rostfri ull används där det behövs för att förhindra urbränning av dämparna. Aluminiserat material, kromstål eller rostfritt  används på dämpare och mellanrör för att öka motståndskraften mot korrosion. Händer ofta speciellt om systemet inte blir ordentligt varmt

Särskilt bakre dämparkroppar rostar annars sönder mycket snabbt p g a kondensat som fälls ut på plåtytorna. Till ändrören används polerat rostfritt stål. Classic systemen är tillverkade av aluminiserat material med basaltull som dämpningsmaterial.

LJUD

Till VENDIBILIA’s avgassystem används, så långt det är möjligt, ljuddämpare av absorbtionstyp (”rakt igenom”) för lägsta möjliga mottryck. Denna konstruktion dämpar höga frekvenser bra och låga frekvenser mindre bra. Detta ger ett dovt och sportigt avgasljud som kan skilja sig markant från originalljudet trots att den totala ljudnivån i stort sett är densamma och uppfyller de regler som gäller för den aktuella biltypen. Classic systemen tillverkas för att ge samma ljud som originalet.

DESIGN/FÖRPACKNING

Ett sportsystem skall synas. De flesta av VENDIBILIA’s sportsystem har därför som avslutning ett eller två extra grova utloppsrör av rostfritt, blankpolerat stål. Hela avgassystemet görs i delar som passar i behändiga kartonger. Detta ger stora fördelar på eftermarknaden. Distribution och lagerhållning fungerar smidigare. Kunden får ett komplett avgassystem med monteringssats och monteringsanvisning som lätt får plats i kofferten eller baksätet.

Classic systemen levereras i samma behändiga kartonger och har därför en annan delning än originalsystemen. De distributionstekniska fördelarna tillsammans med rimliga fraktpriser överväger olägenheten med att VENDIBILIA’s classic system inte är kompatibla med originalet p.g.a. att delningen är annorlunda.

BESTÄMMELSER OM AVGASSYSTEM I SVERIGE

Något krav på typgodkännande av avgassystem har tidigare inte funnits i Sverige. Från och med 1995 är Sverige fullvärdig medlem av EU och EU´s direktiv för avgassystem gäller. Detta innebär i princip att avgassystem till bilar ska vara typgodkända för att få användas i trafik.

Ett avgassystem som har godkänts i ett EU-land får inte avvisas av ett annat EU-land. Dessa regler har funnits i många år men har i praktiken inte tillämpats så noga utom i Tyskland. Där finns det dock också möjligheter att få avgassystem godkända på andra sätt (TÜF-Gutachten). Detta kan även gälla avgassystem som man har byggt själv.

Sverige tycks behandla sportavgassystem som de flesta andra EU-länder. Ingen bryr sig så länge det inte bullrar för mycket. Det har heller inte kommit till vår kännedom hur man formellt skall förfara för att få ett avgassystem godkänt som man har byggt själv. Som tillverkare kan vi inte garantera att alla

VENDIBILIA’s sportsystem godkänns av våra myndigheter i alla enskilda fall. Detta gäller särskilt när man bygger ett eget avgassystem av universaldelar eller monterar ett extractor-grenrör. Ansvaret för att fordonet godkänns av myndigheter måste därför vila på fordonsägaren. Rådgör gärna med Bilprovning.

VENDIBILIA’s sportsystem är anpassade enligt de riktlinjer som gäller inom EG. (Ej universaldelar och extractorgrenrör.) De flesta VENDIBILIA’s sportsystem är även typgodkända i Luxemburg. Certificat tillhandahålles vid behov i de fall då sådana finns.

För de fordonstyper som är uppräknade i ett sådant certifikat skall det inte vara möjligt för någon myndighet i något EU-land att underkänna avgassystemet. Huruvida Sverige ännu har anpassat alla våra lokala lagar och föreskrifter till EU-reglerna kan vi dock ännu inte garantera. I övriga fall, då avgassystemet ännu inte har blivit certifierat, kan i regel ljudnivåprotokoll tillhandahållas.

Vad som ovan sagts gäller för fordon i standardutförande. Skulle fordonet förändras i övrigt, t ex ändrad förgasarutrustning, ändrad kompression eller modifierad transmission, förändras givetvis också ljudnivån som då kan överstiga gällande normer.

Bestämmelser om avgassystem utanför Sverige

För andra länder än Sverige hänvisar vi till respektive lands gällande regler.

GARANTI

Vi följer branschens gällande bestämmelser beträffande garanti på VENDIBILIA’s sport- och classic system oavsett körsträcka. Förutsättningen är att kvitto med inköpsdatum kan uppvisas och att inga delar har modifierats. För utförlig information se ”Allmänna leveransbestämmelser”.